צור קשר
ועדות הלשכה

 

ועדות הלשכה הינן הגופים המקצועיים והכוח הארגוני אשר בסיוע הנהלת הלשכה מניעים ומנתבים את פעילותה של הלשכה למטרת חבריה.

 

ועדה מקצועית

אחראית על הפעילות המקצועית מול אגפי המיסים. במסגרת פעילותה מכינה הועדה ניירת עמדה, תגובות להצעות חוק, השתתפות בדיוני ועדות הכנסת, הכנת הצעות חוק, מתן תשובות לשאלות חברים ועוד. במסגרת זו פועלים צוותים בנושאים מגוונים כגון: מענה לחוזרים והוראות ביצוע ממס הכנסה, מענה לשאלות מקצועיות לחברי הלשכה, מע"מ, ביטוח לאומי, השתלמויות, יומן יועץ המס, ניהול ספרים, שע"מ, עמותות, אתיקה, הצעות חוק, חקלאות.

 

ועדה ארגונית

אחראית על הפקת האירועים של הלשכה, הכנסים השנתיים ואירועים נוספים מיוחדים.

 

ועדת מעקב לביצוע התקנון

תפקידה לבדוק את יישום סעיפי התקנון ובמידה ומתגלים ליקויים ביישום הסעיפים וההגדרות פועלת לתקנם ויוזמת ניסוח סעיפים חדשים על מנת להתאים אותם לפעילות השוטפת של הלשכה.

 

ועדת ביטאון

אחראית על תכני הביטאון והמערכת שלו.

 

ועדת כספים

אחראית על ניהול המערך הכספי של הלשכה והסניפים.

 

ועדת רווחת החבר

אחרית על גיוס משאבים ופיתוח פרוייקטים והטבות לחברי הלשכה ומקנה להם הטבות רבות.


ועדת ביקורת

מטרתה לבקר את פעילות הלשכה.
 

ועדות קשר

במסגרת הלשכה פועלות מספר ועדות קשר כדלקמן:

ועדת קשר בין הסניפים:
פועלת להידוק הקשר בין הסניפים לעיבוי הפעילות למען החברים.

בית דין חברים:
לטיפול בבעיות המועלות בין חברים ואשר מטופלים במסגרות פנימיות.

 

ועדות קשר חיצוניות העומדות בקשר מול שלטונות המס:

 

ועדת קשר למס הכנסה

לליבון בעיות מקצועיות ועקרוניות עם נציבות מס הכנסה ושיפור שירות לחברים.
 

צוות לבדיקת השירות למייצגים על פי מודל EFQM

צוות משותף ללשכה ונציבות מס הכנסה שתפקידו לבחון טיב השירות על פי מפרט של מחלקות במשרדי השומה וזאת עפ"י מחויבות אגף מס הכנסה לאיכות ומצויינות ויישום המודל האירופי לאיכות ומצויינות EFQM.

 

מועצה מייעצת לשיפור השירות לאזרח

המועצה מתכנסת אחת למס' חודשים ומשתתפים בישיבותיה נציגי לשכת יועצי המס, עורכי דין, רואי חשבון וארגוני העצמאים. המועצה המייעצת דנה ומטפלת בהצעות לשיפור השירות המועלות ע"י נציגי הארגונים השותפים בה. אין המועצה מטפלת בנושאים פרטניים. המועצה משמשת כגוף מסייע ביצירת הבנה בין האזרח, המייצג ורשויות המס במטרה לצמצם את החיכוכים ביניהם, ולהגביר שיתוף הפעולה.

 

ועדת קשר עם שע"מ

ועדה משותפת לנציבות מס הכנסה, שע"מ ולשכת יועצי המס שמטרתה הוזלת עלויות, יעול המערכת ושיפור השירות למייצגים המחוברים.

 

ועדת קשר למע"מ

עומדת בקשר שוטף עם שלטונות מע"מ לפתרון בעיות שוטפות ליבון נושאים ועוד.

 

ועדת קשר לביטוח הלאומי

פועלת לליבון נושאים שונים במוסד ולמתן פתרונות לחברי הלשכה.

 

לה"ב

לשכת יועצי המס נמצאת בקשר שוטף עם משרדי לה"ב (לשכת ארגוני העצמאים בישראל) חברי הלשכה שותפים פעילים בועדות המקצועיות של לה"ב כגון: ועדת מיסוי, ועדת כלכלה, ועדת עבודה וביטוח לאומי, ועדה מוניציפאלית, ועדה משפטית, ועדה למעמד האשה, ועדת ארגון הדרכה ורווחה.