שיתוף פעולה עם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל
 
                                                                
 
                                                                                       
חברות וחברים שלום רב,
אני שמח לבשר לכם כי שיתוף פעולה עם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל יוצא לדרך.
להלן מידע קצר על ארגון המהנדסים והאדריכלים בעצמאיים בישראל:
  • הארגון מאגד מהנדסים ואדריכלים עצמאיים ובמסגרתו פעילים 17 איגודים דיציפלינאריים שונים. 
  • הארגון הוקם ב- 1986, ופועל לשיפור רווחתם הכלכלית של העוסקים בתחום הבניה והתשתיות בישראל ומקדם את זכויותיהם וענייניהם העסקיים.
  • הארגון מציע לחבריו שירותים שונים המסייעים להם מבחינה כלכלית ועסקית, בנוסף לשורה של הטבות מול גופים שונים ומגוונים במשק.הארגון פועל מול השלטון המרכזי והמקומי ברגולציה להסדרת פעילותם בענף ההנדסה והאדריכלות.
  • בארגון חברים כ-2,100 משרדי תכנון, ייעוץ ופיקוח, אשר מעסיקים כ- 30,000 אנשי מקצוע (מהנדסים, אדריכלים, הנדסאים ואנשי ניהול).
  • הארגון זוכה להכרה מצד כל הגורמים המקצועיים והממלכתיים ומשמש כגוף הרשמי המייצג את ציבור המהנדסים והאדריכלים העצמאיים.
במסגרת שיתוף הפעולה בינינו, יועץ מס חבר לשכה אשר יהיה מעוניין לקחת חלק בשת"פ זה יקנה לחברי הארגון 15% הנחה בשירותי ייעוץ מס מהמחיר הרגיל שגובה המשרד + מפגש ייעוץ ראשון בחינם.
ההנחה תינתן בכפוף למסירת אישור הפנייה ע"י הלקוח מטעם ארגון המהנדסים והאדריכלים.
שיתוף הפעולה יקנה ליועצי מס חברי הלשכה חשיפה לקהל לקוחות חדש ופרסום בקרב חברי ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל.
 *ההנחה לחברי ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים (לרבות מפגש הייעוץ הראשון בחינם) יינתנו לחברי ארגון בלבד על בסיס אישור מזכירות הארגון. 
יועצי מס חברי לשכה המעוניינים לקחת חלק בשיתוף הפעולה אנא מלאו פרטים כאן
 פרטי יועצי המס שייבחרו להצטרף למיזם יופצו בקרב כל החברים בארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל שיוכלו לבחור בהתאם לאיזור עיסוקם את יועץ המס שברצונם להגיע אליו לפגישת ייעוץ ראשונה.
ארגון המהנדסים והאדריכלים הכינו דף מידע אשר מפורסם באתר שלהם ויועבר ל-2,100 משרדי תכנון, ייעוץ ופיקוח אשר מעסיקים כ- 30,000 אנשי מקצוע בתחום, בנוגע ליתרונות של יועצי מס שהינם חברי לשכה. דף המידע יצורף לרשימת יועצי המס שיבחרו להצטרף למיזם לפי איזורים.
 
בברכה,
ירון גינדי,
נשיא הלשכה