צור קשר
עדכונים והודעות
31 בדצמבר 2018

להלן מועדי בחינה לשנת 2019:

29.01.19 – יום שלישי
17.04.19 – יום רביעי
יולי- טרם נקבע מועד
אוקטובר- טרם נקבע מועד

מידע ופרטים נוספים לגבי כל מועד - יפורסמו כאן באתר תחת לשונית לימודי הנהלת חשבונות, לתלמידים תצא הודעה על ידי מוסדות הלימוד.

_________________________________________

27 בנובמבר 2018

 
נבקש את תשומת ליבם של התלמידים אשר לא הגיעו לבחינה לנוהל זכאות למועד מיוחד המפורסם באתר הלשכה (- הנוהל מופיע גם בגוף הודעה זו מטה).
> נבחנים אשר נעדרו מהבחינה וברצונם להבחן במועד הבא – עליהם להמציא אישור רלבנטי ע"פ הנוהל. את האישורים יש לשלוח לרכזות הקורסים בלבד ולא ישירות אל הלשכה.
> במידה ואין סיבת היעדרות הנמנית בנוהל 'זכאות למועד מיוחד' – יש לשלם האגרה לבחינות על מנת לגשת למועד הבא.

נוהל זכאות למועד מיוחד המפורסם באתר הלשכה
התלמידים הבאים בלבד יהיו זכאים למועד או הסדר בחינות מיוחד:
1. תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה כי שירת במילואים ביום הבחינה.
2. תלמיד ששירת במילואים מעל 21 יום במהלך הקורס ובכפוף להחלטת המכללה.
3. תלמידה שילדה ונעדרה מהבחינות שהתקיימו בתוך שלושה שבועות מיום הלידה.
4. תלמיד שקרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.

_________________________________________
 
14 בנובמבר 2018
 
הנדון: עדכון מחיר האגרה לשנת 2019
 
שלום רב,

1. עלות האגרה עבור עד 2 בחינות: בחינת מנהל חשבונות לעסקים קטנים- חד צידי / מנהל חשבונות בכיר- כפולה  תתעדכן ל- ₪400.00
2. עלות אגרה עבור בחינה חוזרת 230
3. אלו שהסדירו תשלום אגרה ו/או לומדים היום בפועל בקורס אשר החל לפני ה- 1.1.2019 - רשאים להבחן באותה עלות ששילמו ולא יידרש מהם לשלם ההפרש

בברכה,
לשכת יועצי מס בישראל
תחום לימודי הנהלת חשבונות

________________________________________ 
 
4 בנובמבר 2018

היום קיימה לשכת יועצי מס, תחום לימודי הנהלת חשבונות בלשכה, את הבחינה הארצית בהנהלת חשבונות.

הבחינה התקיימה בגני התערוכה בתל אביב בה הנבחנים והנבחנות ניגשו לבחינת: 
- מנהל/ת חשבונות לעסקים קטנים 
- מנהל/ת חשבונות בכיר/ה

אנו מאחלים לכל הנבחנים והנבחנות בהצלחה ונעדכן שבקרוב נפרסמנה את תוצאות הבחינה באתר הלשכה.

          

כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573, דוא"ל: info@ymas.org.il