צור קשר
רשות המסים: עדכונים הודעות וקישורים חיוניים

רשות המסים: עדכונים הודעות וקישורים חיוניים

לרשותכם בעמוד זה - עדכונים, קישורים להודעות הכי עדכניות באתר רשות המסים.

שע"מ
לצורך המעבר למערכת החדשה, יש להנפיק כרטיס חדש של קומסיין או פרסונל איי די - כרטיס זה יחליף את הכרטיס של מחקר.
הנפקת הכרטיס צריכה להיעשות לפי מספר המייצג בשע"ם: כרטיס אישי או כרטיס מטעם תאגיד (בהתאם לכללים שהוגדרו). 

הנחיות למסמכי ההתחברות הנדרשים לצורך המעבר למערכת החדשה:
1. כתב התחייבות – יש למלא את פרטי המייצג ולחתום. בנוסף יש לחתום בראשי תיבות בכל עמוד.
2. נספח א' – יש למלא מודפס, לחתום, ולמלא את פרטי העובדים אשר יפעלו מטעמך המערכות שע"ם
3. נספח ב' – יש למלא בנפרד עבור כל עובד.
את כל הטפסים יחד יש לשלוח לכתובת:    zevet-lakohot@taxes.gov.il

להורדת טפסי ההתחברות >>> https://www.misim.gov.il/srMyzgMenu/

להודעות ועדכונים שע"מ >>>   https://www.misim.gov.il/sryzgMenu/


_____________________________________________________________________________________

אל דף המידע המפורסם על ידי רשות המסים בישראל הנוגע למייצגים ומועדי דיווח במע"מ לחצו כאן >>>
 
https://taxes.gov.il/Pages/TaxesAudiencesPages/TaxesAudienceMeyatzegVat.aspx


 

כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573, דוא"ל: ortal@ymas.org.il