צור קשר
נושאי תכנית הלימודים המעשית ללימודי תעודה - מנהל חשבונות בכיר
נושאי תכנית לימודי הנהלת חשבונות
של לשכת יועצי מס בישראל

הקורס כולל לימודי הנהלת חשבונות חד צידית וכפולה ויכלול לימוד תיאורטי ופרקטיקה.
מטרת הקורס הינה הקניית ידע מקצועי והכשרת מנהלי חשבונות לצורך השתלבות מהירה למעגל העבודה.

נושאי לימוד הנה"ח חד צידית
(נבחנים שיעברו הבחינה חד צידית בהצלחה יקבלו תעודת ״מנהל חשבונות לעסקים קטנים״)

 
נושא
> הנהלת חשבונות ומה מטרתה
> הסבר חשבון/כרטיס בהנהלת חשבונות
> חשבונות הכנסות והוצאות
> משכורות ופקודת שכר
> דוח רווח והפסד
> הוצאה פרטית/מעורבת
> הבדל בין הוצאה להשקעה
> הוצאות פחת – שיטת קו ישר
> מע"מ – עוסק פטור/מורשה
> מע"מ מלא, מע"מ יחסי, דיווח מע"מ ידני, מע"מ מקוון, חש' רש"פ
> הוצאות יבוא – חשבונית עמיל ורשימון יבוא
> מסמכים בהנהלת החשבונות (לרבות חשבוניות ודוחות Z)
> הוראות ניהול ספרים
> דוחות סוף חודש מע"מ, מקדמות, ביטוח לאומי, יומן קליטה
> דוח רווח והפסד הבדלים בין נותני שירותים לעסקי מכירת מלאי
> מלאי לפי FIFO  והשפעה על הדוחות
> שותפות וחלוקת רווחים
> שיטות מיסוי בארץ ומדרגות המס
> מס הכנסה וביטוח לאומי
> ניכוי במקור מספקים / מלקוחות
> הכנות סוף שנה – חתך, תיאום רכב, טלפון נייד
> תרגולים:
שמות חשבונות
מיון והכנת דוחות רווח והפסד
דיווחי מע"מ, מקדמות וניכויים
ניהול 3 תיקי הנהלת חשבונות עצמאים

 
 
נושאי לימוד הנה"ח כפולה
(נבחנים שיעברו הבחינה הכפולה בהצלחה יקבלו תעודת ״מנהל חשבונות בכיר״)

 
נושא
> הסבר על ההבדל בין הנה"ח כפולה לחד צידית – ישות משפטית נפרדת
> סוגי חברות
> חשבונות – מאזני ותוצאתי
> פקודות יומן - חובה וזכות, פקודה חייבת להיות מאוזנת יש פקודות מורכבות
> מסמכי הנהלת חשבונות
> חשבונות הכנסות והוצאות
> חשבונות מאזן
> מע"מ מלא, מע"מ יחסי, דיווח מע"מ ידני, מע"מ מקוון סגירת מע"מ
> סגירת חודש - דוחות 102, דוח מע"מ, דוח מקדמות, ניכוי במקור
> הוצאות פחת, פחת נצבר ומכירת רכוש קבוע
> חשבון בעלי מניות
> חשבון עודפים וחלוקת דיבידנד
> הוצאות פרטיות והוצאות לא מוכרות
> ניהול בנקים, כרטיסי אשראי, קופות
> התאמות חיצוניות
> ניכיון שטרות
> הלוואות
> מט"ח
> שיערוך
> דוח כספי לדוגמא
> דוחות נוספים 126, 856
> בסיס דיווח מזומן ומצטבר
> ניהול 3 תיקי הנה"ח כפולה שנה מלאה עד הכנת התיק לביקורת
> רישום פקודות נוספות

© כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל.
אין להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שום חלק ממסמך זה. לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב מאת ועדת הלימודים המקצועית של הלשכה.
כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573, דוא"ל: ortal@ymas.org.il