פעילות הלשכה לשנת 2016
לשכה חזקה = מעמד מקצועי גבוה

החזון- מיצוב מקצוע יועץ המס בחזית המקצועות החופשיים בישראל,
וקידום מעמדו המקצועי והתדמיתי של מקצוע יועץ המס בישראל
לפרטים
שיתוף פעולה של הלשכה עם בנק לאומי
לבקשת החברים שטרם ניצלו את מסלולי ההטבות 
שהשגנו בלאומי במיוחד למשפחת יועצי המס,
רצ"ב לינק למילוי פרטים אישיים ונציגי לאומי 
יתאמו עמכם פגישה גם עבורכם וגם עבור לקוחות משרדכם
לפרטים והרשמה
כנס אילת 20-24.11.16- ההרשמה נפתחה!!!
לפרטים
אירוע מתקרב
השתלמות פתוחה ליועצי המס שתתקיים ב- 5 בספטמבר בחיפה במסגרת מיזם ההשתלמויות המשותף ללשכת יועצי המס ומועצת יועצי המס
פרטים נוספים בקרוב...
עוד
עדכונים אחרונים/ חדשות
 • פורסמה הצעת החוק הממשלתית שיזמה לשכת יועצי המס
  לכל הכתבה
  שיתוף פעולה של הלשכה עם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל
  לכל הכתבה
  הלשכה בתקשורת- השתתפות נשיא הלשכה, יועץ מס ירון גינדי, בתוכנית "מחוץ לבועה"
  לכל הכתבה
  ביטול עיצומים כספיים בגין דוחות 856/126 לשנת המס 2015
  שלום רב, רצ"ב הודעה שבנדון
  לכל הכתבה
  הלשכה בתקשורת - תרומתנו לחוק ״הפתקא״
  לכל הכתבה
 • כנס אילת 20-24.11.16- ההרשמה נפתחה!!!
  לכל הכתבה
  הצעה לכתיבת מאמרים למתחם העסקים הקטנים של יועצי המס והעיתון הכלכלי "גלובס" שיקודם בעמוד הראשי של "וואלה"
  לכל הכתבה
  סיימנו את הטיפול בנושא קבלת אישורים של יועצי מס בהראל ביטוח ופיננסים
  לכל הכתבה
  שיתוף פעולה של הלשכה עם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל
  לכל הכתבה
לכל החדשות