פעילות הלשכה לשנת 2014
לשכה חזקה = מעמד מקצועי גבוה

החזון- מיצוב מקצוע יועץ המס בחזית המקצועות החופשיים בישראל,
וקידום מעמדו המקצועי והתדמיתי של מקצוע יועץ המס בישראל
לפרטים
שיתוף פעולה של הלשכה עם בנק לאומי
לבקשת החברים שטרם ניצלו את מסלולי ההטבות 
שהשגנו בלאומי במיוחד למשפחת יועצי המס,
רצ"ב לינק למילוי פרטים אישיים ונציגי לאומי 
יתאמו עמכם פגישה גם עבורכם וגם עבור לקוחות משרדכם
לפרטים והרשמה
הבהרות בנוגע להחתמת המעסיקים על טפסי 126,856
על מנת להבהיר את הנושא, פנה נשיא הלשכה למנהל רשות המיסים וסיכם איתו כי הדוחות יצאו חתומים על ידי המייצגים בלבד . כמו כן, ניתנה ארכה של חודש ימים להגשת הדוחות. הודעות רשמיות יצאו היום ללשכות המקצועיות.
לפרטים
עדכונים אחרונים/ חדשות
 • דחיית המועד להגשת דוח שנתי ליחידים לשנת המס 2013
  לכל הכתבה
  הבהרות בנוגע להחתמת המעסיקים על טפסי 126,856
  לכל הכתבה
  הקמת מטה הצעירים
  לכל הכתבה
 • פרוטוקולים לאחר ביקורת תומכת שומה
  לכל הכתבה
  שר האוצר קיבל את המלצת הלשכה בנושא הורדת המע"מ ברכישת דירה ראשונה
  לכל הכתבה
  דחיית הדיווחים והתשלומים לרשות המיסים לתאריך ה- 18.03.14
  אנו שמחים להודיעכם כי רשות המסים נעתרה 
  לבקשות המגזר העסקי, שהועלו בפניה בין היתר על 
  ידי לשכת יועצי המס ודחתה את התשלומים והדיווחים ל 18 לחודש.
  לכל הכתבה
 • שיתוף פעולה עם בנק לאומי
  בימים הקרובים צוות בנק לאומי יפנה ליועצי המס שאישרו פנייה ישירה אליהם באמצעות הרישום המפורט למטה. מטרת הפנייה, הכרות ופריסת מסלולי ההטבות השונות אותן הצלחנו בסיוע הבנק, להשיג רק עבורנו !
  לכל הכתבה
  הבהרה בנוגע לפורום הצעירים
  לכל הכתבה
  שיתוף פעולה עם בנק לאומי
  כהמשך שיתוף הפעולה עם בנק לאומי ובכדי שמרבית משפחת יועצי המס ייהנו משלל מסלולי ההטבות המגיעות לנו בעקבות שיתוף פעולה זה, הנכם מתבקשים לאשר פנייה של נציגי לאומי ע"ג טופס אינטרנטי בקישור המצורף . לאחר הזנת הפרטים, נציגי הבנק יפנו לכל אחד מכם לתיאום פגישה בנושא.
  לכל הכתבה
לכל החדשות