צור קשר

לשכת יועצי מס בישראל - ההנהלה הארצית
כתובת: רח' גולדברג 4, תל-אביב, מיקוד 61369
טלפון: 03-5608980 
פקס': 03-5661573
דוא"ל:  info@ymas.org.il
 

אנו מסכימים לאמור להלן: 
ידוע לי כי אין  חובה חוקית למסור פרטים, אך אני מסכים/ה למסור את פרטיי האישיים לצורך הכללתם במאגר לקוחות ותלמידים לשכת יועצי המס בישראל, השימוש במידע ייעשה רק בהתאם למטרת איסופו.

שליחה
כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573