עמדה להשכרה במשרד רו''ח בחולון בבניין וורקר (מתאים לרו''ח/יוע''מ/מנה''ח)
עמדה להשכרה במשרד רו''ח בחולון בבניין וורקר (מתאים לרו''ח/יוע''מ/מנה''ח) אשר כוללת ריהוט, חיבור לאינטרנט ושע''מ, מטבחון וכיבוד, חשמל + מים + ארנונה + דמ''נ, אופציה לשימוש בתוכנות. אפשרות לשיתוף פעולה, בניין ייצוגי עם שומר. לפרטים נוספים: orinahum2015@gmail.com
כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573