שידור דוחות 2016
חברות וחברים יקרים,
 
 
על פי הנחיות רשות המסים למשרדי השומה להלן הבהרה לגבי חתימה על הדוחות שיוגשו לשנת 2016: שידור דוחות 2016 על ידי מייצג במערכת האינטרא-נט או האינטרנט בסיום שידור הדו"ח על ידי המייצג, על המייצג להדפיס מהמערכת המקוונת, את הגרסה האחרונה של הדו"ח (עליו יודפס בר-קוד), ולהגישו במלואו למשרד השומה כשהוא חתום על ידי הנישום, בצירוף הנספחים והצרופות הדרושים.
 
 
הברקוד המודפס על גבי הטופס, חוסך את הצורך בהדבקת מדבקה עם פרטי מגיש הדו"ח. לחלופין, מייצג המשדר באינטרנט או באינטרא-נט, רשאי להחתים את הנישום על פלט הדו"ח, שהופק מתוכנה להגשת דוחות, או על גבי טופס 1301 או 1214 השנתי הידני ולהגישו לפקיד השומה בצירוף כל המסמכים הנדרשים במקרה זה.
 
חובה לצרף את העמוד הראשון שהופק עם הברקוד של הגרסה האחרונה ששודרה.
יש להדגיש - הדוח החתום על ידי הנישום חייב להיות זהה לדוח ששודר במערכת הממוחשבת.
הדוח יחשב כמוגש רק לאחר מסירתו במשרד.
 
בברכה,
יוע"מ גיתית שלומי,
יו"ר פורום מסים
מ"מ נשיא הלשכה