פעילות הלשכה

 

ייצוג מול רשויות המדינה

 

הלשכה מייצגת את חבריה בפני שלטונות המס: מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, רשם העמותות, ועדות הכנסת, משרדי ממשלה וגופי הסמך.

עם ראשי אגפי המיסים מתקיימות פגישות עבודה שוטפות לפתרון הבעיות השוטפות של חברי הלשכה ולהשגת הישגים עבורם, דוגמת הארכות מועדים להגשת דוחות שנתיים, הקלות למשדרים באמצעות שע"מ, תיקון הצעות חוק והתאמתן לעמדות הלשכה ועוד.

במקביל מקיימים סניפי הלשכה מפגשים שוטפים עם המשרדים האזוריים של אגפי המסים. במפגשים הללו מלבנים הצדדים בעיות שוטפות המעיקות על החבר הבודד ופועלים במשותף להשגת הפתרונות ההולמים. הקשר השוטף וההדוק עם המשרדים האזוריים, מעניק יתרונות רבים לחבר ומקל עליו בעבודתו השוטפת.

בשל החשיבות הרבה לחברים הטמונה בקיום הקשר עם רשויות המס האזוריות מעודדת הלשכה את הפעילות הזו בכל הסניפים ובעיות שוטפות רבות נפתרות בפרומים אלה. החבר הבודד אינו מסוגל לקבל את השירות הזה המתבצע באמצעות הסניפים בלבד למען החברים.

 

הדרכה והשתלמויות

 

הלשכה מקיימת פעילות עשירה ועניפה של מערכי הדרכה והשתלמויות מקצועיות כדי לשמור על רמת עידכון היידע של חבריה. בפעילות זו משתתפים מרבית חברי הלשכה לאורך כל השנה.

הפעילות מתבצעת הן בסניפים והן במישור הארצי בהשתתפות שרים, חברי כנסת, ראשי אגפי המיסים, מומחים חיצוניים. הפעילות במישור זה תורמת רבות לחברי הלשכה ומעניקה להם את היתרון האיכותי.

פעמיים בשנה מפיקה הלשכה את הכנסים המרכזיים שלה בבתי מלון ברחבי הארץ בהשתתפות מאות חברים ובני משפחותיהם. הכנסים הללו זוכים לתהודה רבה ביותר ונוטלים בהם חלק מרבית בכירי המשק ואגפי המיסים.

בוגרי חלק מהקורסים זוכים לתעודות השתתפות המוענקות להם על ידי הנהלת הלשכה והגורמים המוסמכים השותפים בעריכת הקורסים, המעידים על כישוריהם של הבוגרים. הפעילות ההדרכתית העשירה מותאמת לצורכי החברים והיא מתבצעת בעלויות נמוכות ביותר ולמעשה מסובסדת על ידי הלשכה.

 

הפקה והוצאה לאור

 

הקשר השוטף עם החברים נשמר באמצעות הוצאה לאור של ספרות מקצועית ייחודית שהחברים מקבלים בדיוור ישיר. הלשכה מפיקה כל חודש את ביטאונה "חשבונאות ומיסים" המקנה לחבר את מלוא המידע על הפעילות המתבצעת בלשכה ובאגפי המיסים. הלשכה מפיקה מידי שנה יומן מעודכן ובו חומר מקצועי רב. הבטאון והיומן נשלחים לחברים ללא תשלום נוסף.

 

רכישות מרוכזות של חומר מקצועי
 

ועדת הרווחה של הלשכה יוצרת קשר מידי שנה עם מוציאים לאור של ספרות וספקי מידע מקצועי באינטרנט או בתקליטורים ומצליחה להוזיל באופן משמעותי מנויים לחומר מקצועי ע"י רכישה מרוכזת.

 

מעמד מקצועי
 

הנהלת הלשכה פועלת לקידום מעמדם המקצועי של העוסקים בייעוץ מס וקידום המקצוע.
 

יועץ משפטי
 

משרד עו"ד מהשורה הראשונה בנושא מיסוי מרכז את הטיפול המשפטי בבעיות שוטפות של הלשכה ומעניק חוות דעת מקצועית באופן אישי לחברים , באמצעות פנייה ישירה בפקס או בפגישה אישית.
 

תשובות לשאלות מקצועיות
 

הוועדה המקצועית של הלשכה מקבלת שאלות מקצועיות מחברי הלשכה וחבריה עונים עליהן, חלק מהשאלות והתשובות מתפרסמות בביטאון הלשכה.
 

יועץ ליחסי עבודה
 

מרכז את הטיפול בתחום יחסי עבודה ודיני עבודה ומעניק תשובות לשאלות החברים הפונים אליו ישירות באמצעות הפקס.