פעילות הלשכה

 

יצוג מול רשויות המדינה

 

הלשכה מייצגת את חבריה בפני שלטונות המס: מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, רשם העמותות, ועדות הכנסת, משרדי ממשלה וגופי הסמך.

עם ראשי אגפי המיסים מתקיימות פגישות עבודה שוטפות לפתרון הבעיות השוטפות של חברי הלשכה ולהשגת הישגים עבורם, דוגמת הארכות מועדים להגשת דוחות שנתיים, הקלות למשדרים באמצעות שע"מ, תיקון הצעות חוק והתאמתן לעמדות הלשכה ועוד.

במקביל מקיימים סניפי הלשכה מפגשים שוטפים עם המשרדים האזוריים של אגפי המסים. במפגשים הללו מלבנים הצדדים בעיות שוטפות המעיקות על החבר הבודד ופועלים במשותף להשגת הפתרונות ההולמים. הקשר השוטף וההדוק עם המשרדים האזוריים, מעניק יתרונות רבים לחבר ומקל עליו בעבודתו השוטפת.

בשל החשיבות הרבה לחברים הטמונה בקיום הקשר עם רשויות המס האזוריות מעודדת הלשכה את הפעילות הזו בכל הסניפים ובעיות שוטפות רבות נפתרות בפרומים אלה. החבר הבודד אינו מסוגל לקבל את השירות הזה המתבצע באמצעות הסניפים בלבד למען החברים.

 

הדרכה והשתלמויות

הלשכה מקיימת פעילות עשירה ועניפה של מערכי הדרכה והשתלמויות מקצועיות כדי לשמור על רמת עידכון הידע של חבריה. בפעילות זו משתתפים מרבית חברי הלשכה לאורך כל השנה.
הפעילות מתבצעת הן בסניפים והן במישור הארצי בהשתתפות, בכירים מהמשק, ראשי אגפי המיסים, מומחים חיצוניים. הפעילות במישור זה תורמת רבות לחברי הלשכה ומעניקה להם את היתרון האיכותי.
פעמיים בשנה מפיקה הלשכה את הכנסים המרכזיים שלה בבתי מלון ברחבי הארץ בהשתתפות מאות חברים ובני משפחותיהם. הכנסים הללו זוכים לתהודה רבה ביותר ונוטלים בהם חלק מרבית בכירי המשק ואגפי המיסים.

 

מעמד מקצועי
 

הנהלת הלשכה פועלת לקידום מעמדם המקצועי של העוסקים ביעוץ מס וקידום המקצוע.
 

יועץ משפטי
 

משרד עו"ד מהשורה הראשונה בנושא מיסוי מרכז את הטיפול המשפטי בבעיות שוטפות של הלשכה ומעניק חוות דעת מקצועית באופן אישי לחברים, באמצעות פנייה כתובה בדוא"ל.
 

תשובות לשאלות מקצועיות
 

הוועדה המקצועית של הלשכה מקבלת שאלות מקצועיות מחברי הלשכה וחבריה עונים עליהן באמצעות הדוא"ל.
 

 

כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573