חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3) התשע"ו - 2016

אנו מתכבדים להציג בפניכם את התיקון לחוק הביטוח הלאומי אשר מהווה תיקון היסטורי ליועצי המס.

עיקרי התיקונים שאושרו:

1. הרשאה ליועץ המס לאשר נתונים, לכל גוף, המבוססים על הנתונים שדווחו או ידווחו לרשויות המס.
2. השוואת מעמדם של יועצי המס בחוק הביטוח הלאומי למייצגים (כגון: עורכי דין ורואי חשבון) וביטול הדרישה לבחינה ייעודית ליועצי מס.

אישור הצעות אלו, שהציג נשיא הלשכה כיעדים מרכזיים בפעילותו לקידום מעמדם המקצועי של יועצי המס, מהווים אבן דרך חשובה בפעילות הלשכה לטובתם של יועצי המס.
חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס' 3) התשע"ו - 2016 >>> לצפייה הקישו כאן

חברי לשכה בלבד, לנוחיותכם הוכנה חוות דעת משפטית מאת היועץ המשפטי של הלשכה, עו"ד איתן צחור, המופנית לכל מאן דבעי.
הנכם רשאים לפנות אל הלשכה לקבלת חוות הדעת המשפטית ולהפנות אותה לגופים ציבוריים שונים אשר מסרבים לקבל אישורים בחתימת יועץ/ת מס, מאחר והם אינם מודעים לתיקון החוק.
לקבלת שירות מהיר - באפשרותכם לפנות אל הלשכה באמצעות הטופס המקוון המיועד לחברים בלבד 

> למעבר לטופס המקוון הקישו כאן 

כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573