חוק יועץ מס
מצ"ב חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 (ראה מטה בקובץ word)


*ספר חוקים 2042 מיום 26.12.05 -תיקון סעיף 10 בחינות ולימודים. לצפייה לחץ כאן

*קובץ תקנות מיום 29.12.06 -אגרות- לצפייה לחץ כאן