מדוע להצטרף ללשכה?

                                                                                                                                                                         


יועץ, יועצת מס נכבד/ת,

הצטרפותך למשפחת יועצי המס תעצים את מעמדך המקצועי ותתרום לחיזוק ומיצוב מעמדם המקצועי והתדמיתי של יועצי המס בישראל.

החברות בלשכה היא השתייכות לארגון המקצועי הבלעדי של יועצי המס בישראל, זה להיות חלק ממשפחת יועצי המס, להבין שיש לך גב תומך, שיש מי שדואג לך, ובנוסף להנות משלל הטבות הניתנות רק לחברי הלשכה.

הלשכה מייצגת את חבריה בפני שלטונות המס: מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, רשם העמותות, ועדות הכנסת, משרדי ממשלה וגופי הסמך.
עם ראשי אגפי המיסים מתקיימות פגישות עבודה שוטפות לפתרון הבעיות השוטפות של חברי הלשכה ולהשגת הישגים עבורם, דוגמת הארכות מועדים להגשת דוחות שנתיים, הקלות למשדרים באמצעות שע"מ, תיקון הצעות חוק והתאמתן לעמדות הלשכה ועוד.
במקביל מקיימים סניפי הלשכה מפגשים שוטפים עם המשרדים האזוריים של אגפי המסים. במפגשים הללו מלבנים הצדדים בעיות שוטפות המעיקות על החבר הבודד ופועלים במשותף להשגת הפתרונות ההולמים. הקשר השוטף וההדוק עם המשרדים האזוריים, מעניק יתרונות רבים לחבר ומקל עליו בעבודתו השוטפת.
בשל החשיבות הרבה לחברים הטמונה בקיום הקשר עם רשויות המס האזוריות מעודדת הלשכה את הפעילות הזו בכל הסניפים ובעיות שוטפות רבות נפתרות בפרומים אלה. החבר הבודד אינו מסוגל לקבל את השירות הזה המתבצע באמצעות הסניפים בלבד למען החברים.

מקצוע יעוץ המס חווה מהפיכה משמעותית בחמש השנים האחרונות על ידי פעילי הלשכה ובראשם נשיא הלשכה יוע"מ ירון גינדי, אשר עמלו ועומלים ימים ולילות; הסדרת עיסוק יעוץ המס, פטור מבחינת ההסמכה לבודקי שכר, ביטול הבחינות בביטוח לאומי כתנאי לייצוג בפני המוסד, מאבק להפיכת מקצוע יעוץ המס לאקדמאי, מעורבות בהחלטות, במדיניות ובהקטנת הבירוקרטיה של רשות המיסים ובהשפעה על הרשות המחוקקת והמבצעת אשר הובילו לשינויים משמעותיים.

כל הזכויות שמורות ללשכת יועצי מס בישראל
לשכת יועצי מס בישראל - רח' גולדברג 4 תל-אביב 61369, טל' 03-5608980, פקס' 03-5661573